سیاست حمل و نقل

 

سوار کرد:(بارگیری)

از دوشنبه تا شنبه از ساعت 9:30 صبح تا 4:30 بعد از ظهر بارگیری در مکان های زیر رایگان است.

)آدرس در وب سایت)

 

نرخ تحویل:

 

سفارشات زیر 59.98 $: نرخ تحویل 4.99 $ در مناطق تحویل ما

سفارشات بالاتر از 59.98 $: تحویل رایگان در مناطق تحویل ما

 

 

ما با افتخار از تحویل در مناطق زیر پشتیبانی می کنیم:

North Vancouver & West Vancouver ((دوشنبه وشنبه

Vancouver (UBC) & Richmond (شنبه و چهارشنبه)

Burnaby, Coquitlam, Port Coquitlam, Port Moody & Langley (یکشنبه و سه شنبه)

 

برای پردازش سفارشات و آماده سازی برای تحویل به 24 ساعت زمان نیاز داریم