کیسه 10 پوندی برنج هاشمی ایرانی

$29.99
حمل و نقل در صفحه پرداخت محاسبه میشود.

وجود برنج ایرانی با کیفیت بالا برای بسیاری از ایرانیان در سراسر جهان بسیار مهم است. هووبیتا به منظور تهیه انواع برنج ایرانی با کیفیت بالا در بسته بندی های مختلف به آن دسته از ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی می کنند و خواهان برنج خوب ایرانی هستند ، وارد این بازار شده است.

شناسه محصول: HB0001